Třídní schůzka 23.9.- shrnutí v bodech

27.09.2013 13:31

1. Volba třídního důvěrníka (p. Meňhartová) a jeho zástupce, rozpis konzultací na šk.rok 2013/2014

2. Školní řád - příchod do školy (v 7.40 pouští děti pan školník do třídy,pokud jsou tu dříve,jdou do ranní družiny, kde je zajištěn dozor, rodiče od října doprovází děti pouze k šatnám), omlouvání žáků při nemoci do 48 hodin (telefonicky, mailem,osobně), cenné předměty ve škole(zodpovídají si za ně rodiče)

3. Domácí příprava - denně věnovat 5-10minut čtení, pod text napsat,kolikrát četl + podpis,před psaním zopakovat uvolňovací cviky, důležitá je kontrola správného držení tužky, denně kontrolovat malý deníček a PODEPISOVAT!

4. Sběr šípků - právě probíhá. Poděkování všem,kteří se aktivně zúčastňují.

Sběr papíru probíhá průběžně. U zadního vjezdu ke škole (u šk.hřiště) je zelený kontejner, kam lze papír nosit kdykoliv. Pak stačí jen zapsat počet kg do deníčku.  Bude (asi někdy v říjnu) i sběrový den. V tento den lze odevzdat starý papír, který vám bude zvážen. Do deníčku pak už není potřeba psát.

5. Zájmové kroužky začínají svou činnost od října. Platí se pololetně, bližší informace včas obdržíte.

6.Třídní fond- nahlédnout lze u tř.učitelky

7.Motivace dětí - samolepky, krabice odměn, sladkosti (rodiče požádáni o spolupráci)