Říjen - poděkování

25.10.2013 15:18

Velmi děkuji rodičům

- Kubíka a Dominička za poskytnutý kancelářský papír na kopírování pracovních listů (papír je potřeba stále)

- Oliverka za sladkosti na odměny

- Míši za odměny pro děti

- všech dětí za vzornou spolupráci. Děti si přinesly ohromné množství podzimních plodů na výstavu, měly krásně připravené prezentace do PRV a pomůcky do matematiky.(vystříhané geometrické tvary)