Čtení slabik

05.10.2013 18:58

 Milí rodiče, 

určitě jste si všimli, že jsme začali  se čtením slabik. Nácviku se ve škole věnujeme v každé hodině českého jazyka. Přináším pár námětů pro vás a vaše společné domácí procvičování, protože je velmi důležité, aby děti nácviku čtení věnovaly denně alespoň 10minut. Kromě čtení slabik v Živé abecedě můžete k nácviku využít i zipovou abecedu. Děti si ji budou nosit denně domů.

1. Sklad a rozklad slabik z písmen - diktujte dětem slabiky, ony je skládají nebo diktujte jednotlivá písmena a děti slabiku složí.

2. Čtení slabik  - poskládejte 5-6 slabik různé délky, nechejte děti řádek přečíst.(la, má, lá, ma, me...)

3. Obměny slabiky výměnou - souhláska zůstane stejná, mění se samohláska nebo naopak (z má - udělajía přečtou, z má - udělají mé...)

4. Vyhledávání slabik v souvislém textu - z novin, časopisů (volte větší velikost písma)

5. Vyhledávání slabik,které utvoří slovo - vy připravíte první slabiku dvojslabičného slova, dítě slabiku přečte a pak vyhledá vhodnou slabiku. (rodič=má, dítě=ma, rodič= lá, dítě =me)

 

Tento týden přidáme nově slabiky me,mé, le,lé. A pokud nám to půjde i sa,sá,se,sé.